O Grupie Spółek TELS 

Firma TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) świadczy usługi w zakresie organizacji przewozów towarów wszystkimi rodzajami transportu. W pierwszym 15-leciu pomyślnego rozwoju firma otworzyła swoje spółki w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Białorusi, Rosji i Ukrainie. Ponad 600 wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie logistyki organizują przewozy ładunków z dowolnego miejsca na świecie wszystkimi rodzajami transportu, w najwyższych standardach jakości, pewnie i na czas. 

W strukturze Grupy Spółek TELS funkcjonuje własna firma transportowa TELS CARGO wyposażona we współczesną flotę pojazdów ciężarowych oraz dostawczych spełniających normy ekologiczne EURO 5. 

Łączna flota firm-partnerów transportowych Grupy Spółek TELS liczy ponad 120 tysięcy samochodów. 

Firma TELS jest pełnoprawnym członkiem najbardziej uznanej Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów FIATA. Jakość usług jest potwierdzona certyfikatami ISO 9001, 14001 oraz SQAS.  

Odpowiedzialność TELS wobec Klientów jest ubezpieczona w firmie TTClub (Wielka Brytania) z limitem odpowiedzialności 2 500 000 euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy. 


System zarządzania jakością

Polityka GS TELS w dziedzinie jakości i ochrony środowiska jest integralną częścią wspólnej polityki i strategii oraz określa podstawowe kierunki w zakresie doskonalenia jakości świadczonych usług i ochrony środowiska...

Odpowiedzialność społeczna

Rozwój otwartych stosunków bazujących na zasadach wzajemnego zrozumienia i szacunku do wzajemnych interesów to podstawa odpowiedzialności społecznej firmy wobec partnerów, środowiska biznesowego, globalnego społeczeństwa obywatelskiego...

Zrównoważony rozwój

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego, zarówno w przypadku wzrostów rynkowych, jak i w okresie kryzysów światowych, firma TELS konsekwentnie prezentuje zrównoważony rozwój oraz wzrost kluczowych wskaźników. W celu zachowania tendencji rozwojowych i zagwarantowania wywiązania się z zobowiązań wobec naszych klientów, partnerów i społeczeństwa, TELS...

Projects

Certyfikaty

 • FIATA Certificate, 2010

   FIATA Certificate, 2010
 • Certificate of Belarusian Association of International Forwarders, 2011

   Certificate of Belarusian Association of International Forwarders, 2011
 • Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation

   Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation
 • Certificate ISO 14001:2004

   Certificate ISO 14001:2004
 • Exxon Mobil Certificate of Approval

   Exxon Mobil Certificate of Approval
 • Certificate ISO 14001:2004 (in russian)

   Certificate ISO 14001:2004 (in russian)
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008 (in russian)

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008 (in russian)
 • Certificate ISO 9001:2008 (in russian)

   Certificate ISO 9001:2008 (in russian)
 • Certificate ISO 9001:2008

   Certificate ISO 9001:2008
 • SQAS Attestation

   SQAS Attestation
 • Certificate of the British International Freight Association

   Certificate of the British International Freight Association
Proszę o telefon

Aktualności TELS

16.11.2016 Sytuacja kryminalna na drogach Europy i Rosji się pogarsza

Tendencją ostatniego czasu jest wzrost przestępstw na trasach międzynarodowych i zwiększenie się ilości oszustw, związanych z przywłaszczeniem ładunków.

01.11.2016 Sytuacja na rynku morskich przewozów kontenerowych Rosji i Ukrainy się poprawia

Porty kontenerowe Ukrainy w styczniu-wrześniu 2016 roku powiększyły przetwarzanie ładunków kontenerowych o 29% w porównywaniu do odpowiedniego okresu w ubiegłym roku, informuje Ministerstwo infrastruktury republiki. Całkiem w ciągu tego okresu przetworzono 454 tys. TEU. (W 2015 roku zmniejszenie przeładunku kontenerów w portach morskich Ukrainy wynosiło 30%).

24.10.2016 Przewozy akumulatorów litowo-jonowych transportem lotniczym od kwietnia 2016 roku. Co się zmieniło w procesach dostawy?

Od 1 kwietnia 2016 roku ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) zakazała przewóz komercyjnych partii akumulatorów (baterii litowo-jonowych) w ładowniach pasażerskich statków powietrznych, jednocześnie ustanowiając bardziej rygorystyczne warunki przewozu tych towarów przez samoloty ciężarowe.

Mapa strony