Nasze doświadczenie – to Wasz sukces!

O Grupie Spółek TELS 

Firma TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) świadczy usługi w zakresie organizacji przewozów towarów wszystkimi rodzajami transportu. W pierwszym 10-leciu pomyślnego rozwoju firma otworzyła swoje spółki w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Białorusi, Rosji i Ukrainie. Ponad 400 wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie logistyki organizują przewozy ładunków z dowolnego miejsca na świecie wszystkimi rodzajami transportu, w najwyższych standardach jakości, pewnie i na czas. 

W strukturze Grupy Spółek TELS funkcjonuje własna firma transportowa TELS CARGO wyposażona we współczesną flotę pojazdów ciężarowych oraz dostawczych spełniających normy ekologiczne EURO 4 i EURO 5. 

Łączna flota firm-partnerów transportowych Grupy Spółek TELS liczy ponad 100 tysięcy samochodów. 

Firma TELS jest pełnoprawnym członkiem najbardziej uznanej Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów FIATA. Jakość usług jest potwierdzona certyfikatami ISO 9001, 14001 oraz SQAS.  

Odpowiedzialność TELS wobec Klientów jest ubezpieczona w firmie Brit Insurance (rynek ubezpieczeniowy Lloyds, Wielka Brytania) z limitem odpowiedzialności 750 000 euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy. 


System zarządzania jakością

Polityka GS TELS w dziedzinie jakości i ochrony środowiska jest integralną częścią wspólnej polityki i strategii oraz określa podstawowe kierunki w zakresie doskonalenia jakości świadczonych usług i ochrony środowiska...

Odpowiedzialność społeczna

Rozwój otwartych stosunków bazujących na zasadach wzajemnego zrozumienia i szacunku do wzajemnych interesów to podstawa odpowiedzialności społecznej firmy wobec partnerów, środowiska biznesowego, globalnego społeczeństwa obywatelskiego...

Zrównoważony rozwój

Od momentu powstania do dnia dzisiejszego, zarówno w przypadku wzrostów rynkowych, jak i w okresie kryzysów światowych, firma TELS konsekwentnie prezentuje zrównoważony rozwój oraz wzrost kluczowych wskaźników. W celu zachowania tendencji rozwojowych i zagwarantowania wywiązania się z zobowiązań wobec naszych klientów, partnerów i społeczeństwa, TELS...

Projects

Certyfikaty

 • FIATA Certificate, 2010

   FIATA Certificate, 2010
 • Certificate of Belarusian Association of International Forwarders, 2011

   Certificate of Belarusian Association of International Forwarders, 2011
 • Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation

   Association of International Automobile Carriers of the Russian Federation
 • IQNet Certificate ISO 14001:2004

   IQNet Certificate ISO 14001:2004
 • Certyfikat IQNet ISO 14001:2004

   Certyfikat IQNet ISO 14001:2004
 • Exxon Mobil Certificate of Approval

   Exxon Mobil Certificate of Approval
 • Certificate of Environmental Management System Conformity 14001:2004 (in russian)

   Certificate of Environmental Management System Conformity 14001:2004 (in russian)
 • IQNet Certificate

   IQNet Certificate
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008
 • Annex to the Certificate ISO 9001:2008 (in russian)

   Annex to the Certificate ISO 9001:2008 (in russian)
 • Certificate of Quality Management System Conformity ISO 9001:2008 (in russian)

   Certificate of Quality Management System Conformity ISO 9001:2008 (in russian)
 • Certificate ISO 9001:2008

   Certificate ISO 9001:2008
 • SQAS Attestation

   SQAS Attestation
 • Certificate of the British International Freight Association

   Certificate of the British International Freight Association
Proszę o telefon

Aktualności TELS

01.12.2014 Dostawa projektowa 28 samochodami jednocześnie

W październiku 2014 roku firma TELS zrealizowała złożoną dostawę projektową linii produkcyjnej, przeznaczonej do produkcji konstrukcji metalowych, do Rosji z Włoch i Czech.

14.11.2014 Dostawy projektowe w TELS – na nowym poziomie rozwoju

W celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy jakości usługi dla Klientów, mających zapotrzebowanie na dostawy projektowe, w Grupie TELS na bazie Działu ds. Dostaw Projektowych i Przewozów Ponadgabarytowych została powołana nowa specjalna jednostka strukturalna – Sekcja Dostaw Projektowych.

26.06.2014 W ciągu roku MAN dostarczył TELS 50 pojazdów ciężarowych

Zakup nowych pojazdów ciężarowych odbywa się w ramach poszerzania i odmładzania własnej floty firmy TELS.

Mapa strony